System ewidencji stacji bazowych (BTS)

Laboratorium Badawcze Atomik zajmuje się wykonywaniem pomiarów pól elektromagnetycznych. Klientami laboratorium są operatorzy telefonii GSM.

W roku 2008 opracowaliśmy dla firmy Atomik ogólnopolski system ewidencji stacji bazowych, który znacznie usprawnił proces pomiarowy.

Atomik od 2004 r. jest akredytowaną organizacją zajmującą się wykonywaniem pomiarów pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska. Przeprowadza badania i opracowuje sprawozdania zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN EN ISO/IEC 17025:2005.

W ramach opracowanego systemu zamodelowano elementy infrastruktury fizycznej operatora komórkowego. Ze względu na charakter prowadzonych pomiarów (w szerokim zakresie pasm, zarówno stosowanych w komunikacji radioliniowej jak i w interfejsie radiowym), modelowania wymagały elementy radiowej sieci dostępowej (RAN), jak i obiekty typowe dla sieci transmisyjnej.

Powstały system stanowi pełną ewidencję tych obiektów na terenie całego kraju, z rozróżnieniem na poszczególnych operatorów komórkowych oraz z uwzględnieniem rejonizacji sieci, stosowanej przez każdego z nich.

System przechowuje pełną historię pomiarów pola elektromagnetycznego od stacji bazowych (w tym radiolinii). Pozwala to określić, czy promieniowanie nie przekracza dopuszczalnych norm w pasmach:

  • Pole elektryczne od 27 MHz do 60 GHz
  • Gęstość strumienia mocy mikrofalowej od 300 MHz do 60 GHz
  • Pole magnetyczne 27 MHz do 3 GHz

Natężenie pola badane jest zgodnie z normami PN-T-06580-3:2002, PN EN 61566:1999 oraz PN 72/T-04900.

System umożliwia generowanie szczegółowych raportów z wykonanych pomiarów, z podaniem odpowiedniego zakresu dat, rejonizacji lub określonych operatorów komórkowych.