System zarządzania ryzykiem kursowym dla Grupy Bumar

System "Strike" to autorskie oprogramowanie, umożliwiające monitorowanie pozycji walutowej spółek z Grupy Bumar.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane przez naszych architektów w ścisłej współpracy ze specjalistami z Działu Zarządzania Ryzykiem Finansowym Bumar Sp. z o.o.

Informacje o Grupie Bumar

Grupa Bumar obejmuje 27 spółek produkcyjnych i handlowych polskiego sektora przemysłu zbrojeniowego o specjalizacji amunicyjnej, radarowej, rakietowej i pancernej oraz spółki sektora maszyn budowlanych, rolniczych i usług budowlanych.

Bumar dostarcza sprzęt i usługi do ponad 40 krajów, w tym do Europy, Afryki, krajów Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej i do Stanów Zjednoczonych wygrywając wiele międzynarodowych przetargów.

Przy kontraktach, których wartość sięga często wielu milionów dolarów, sprawny system zarządzania ryzykiem walutowym jest absolutnie nieodzowny. Wymagają tego również normy AQAP – przepisy NATO dotyczące jakości.

Opis projektu

System umożliwia ewidencjonowanie transakcji walutowych (hedge / optymalizacja):

  • kontrakty terminowe forward
  • opcje put i call
  • swapy walutowe
  • bieżące kupno / sprzedaż waluty

Podstawowym celem systemu jest monitorowanie otwartych pozycji walutowych, z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz. W tym celu system na bieżąco pobiera aktualne kursy walut, a operatorzy oceniają rynkową wartość opcji. Skompletowane w ten sposób dane znacząco ułatwiają podejmowanie decyzji, monitorowanie ekspozycji i stopnia zabezpieczenia poszczególnych kontraktów.

Ponadto system pozwala na szczegółową analizę wyników na zamkniętych transakcjach w określonych przedziałach czasowych, co pozwala na szczegółową ewaluacje stosowanych strategii i ewentualne korekty bieżących działań.

Dodatkowe możliwości systemu „Strike” to:

  • generowanie poleceń księgowania,
  • generowanie raportów dla Zarządu spółki
  • generowanie potwierdzeń wewnętrznych po każdej wprowadzonej transakcji
  • ewidencja potwierdzeń bankowych

Z uwagi na podwyższony stopień bezpieczeństwa systemu, wszelkie czynności związane z wprowadzaniem i modyfikacją danych są rejestrowane.

Zobacz list referencyjny: